ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA

Araç Değer Kaybı Nedir?

Bir aracın kaza öncesi ikinci el piyasa değeri, aracın tipi, modeli, kullanım amacı, piyasadaki talep durumu, finansal kiralama şirketine ait olup olmaması ve genel olarak piyasada araca duyulan gereksinim gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Aynı model ve markaya sahip iki araç arasında bile marka farkı ve buna bağlı tercih edilebilirlik nedeniyle rayiç fiyatları farklı olabilir. Aynı marka ve modeldeki araçlardan biri hususi, diğeri ticari amaçla kullanıldığında, hasar durumları aynı olsa bile kullanım amacından dolayı rayiç fiyat farkı oluşabilir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Talep Edilir?

Araç Değer Kaybı, sigorta şirketinden talep edilebileceği gibi haksız fiile sebep olan karşı araç sürücüsü ve ruhsat sahibinden de talep edilebilir. Sigorta şirketine başvurularda Araç Değer Kaybı talep edebilmek için ihtar/ihbar dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru Yöntemleri:

 • Noter Kanalıyla: Noter aracılığıyla yapılan başvurular genellikle yüksek maliyetli olabilir.
 • İadeli Taahhütlü Mektup: Daha ekonomik bir alternatiftir.
 • Elektronik Mail: Çoğu sigorta şirketi, elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul etmektedir. Bazı sigorta şirketleri, belgelerin sisteme yüklenmesini de isteyebilir.

Gerekli Evraklar:

Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerin sunulması gerekmektedir:

 1. Kaza Tespit Tutanağı: Kaza anında doldurulan resmi belge.
 2. Hasara İlişkin Fotoğraflar: Kaza sonrası araçta oluşan hasarın net şekilde göründüğü fotoğraflar.
 3. Sigorta Poliçesi: Geçerli sigorta poliçesinin fotokopisi.
 4. Eksper Raporu veya Parça Listesi: Varsa, eksper raporu veya değişen parçaların listesi.
 5. Kimlik Fotokopisi: Başvuruyu yapan kişinin kimlik fotokopisi.

Başvuru Süreci:

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

 • İhtar/ihbar dilekçesi, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmalıdır.
 • Belgelerin tam ve eksiksiz olduğundan emin olunmalıdır.
 • Sigorta şirketinin başvuru prosedürlerine uyulmalıdır.

Sigorta şirketine yapılacak başvurularda, başvuru yöntemlerine ve gerekli evraklara dikkat etmek, sürecin sorunsuz ve hızlı ilerlemesini sağlar. İadeli taahhütlü mektup veya elektronik mail, noter aracılığıyla yapılan başvurulara göre daha ekonomik ve pratik seçeneklerdir.

Araç Değer Kaybı Hesapla

Araç Değer Kaybı Nedir

Araç değer kaybı, bir aracın kaza öncesi piyasa rayiç değeri ile kaza sonrası piyasa rayiç değeri arasındaki farkı ifade eder. Başka bir deyişle, kaza geçiren araç, kaza öncesi rayiç değeri ile tekrar piyasaya sürülemediğinde, hak sahibinin kaza nedeniyle uğradığı maddi zararı temsil eder. Bu değer kaybı, aracın hasar gördüğü için ikinci el piyasa değerinin düşmesinden kaynaklanır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

### Araç Değer Kaybı 2024 Hesaplama Ölçütleri

Kazaya karışan bir aracın değer kaybının tespit edilebilmesi için çeşitli ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır:

1. **Aracın Markası ve Modeli:** Farklı marka ve modellerin piyasa değerleri farklılık gösterir.
2. **Aracın Rengi ve Tipi:** Araç rengi ve tipi, ikinci el piyasasında değer üzerinde etkili olabilir.
3. **Aracın Kilometresi:** Daha düşük kilometreli araçlar genellikle daha yüksek değere sahiptir.
4. **Piyasada Tercih Edilebilirlik:** Belirli markalar ve modeller, piyasada daha fazla talep görebilir.
5. **Aracın Kullanım Amacı:** Ticari araçlar ile hususi araçlar arasında kullanım amacına bağlı olarak değer farklılıkları olabilir.
6. **Toplam Onarım Bedeli:** Kaza sonrası yapılan onarımın maliyeti, aracın değer kaybını etkiler.
7. **Kaza Öncesi Hasar Kaydı:** Önceden hasar görmüş araçların değeri, hasarsız araçlara göre daha düşüktür.
8. **Aracın Segmenti:** Araç boyutu, hacmi ve fiyatı, değer kaybını belirleyen faktörler arasındadır.
9. **Parça Değişimi:** Değiştirilen parçaların niteliği ve sayısı, araç değerini etkiler.
10. **Boyama İşlemi:** Hangi parçaların boyandığı, aracın değer kaybını belirler.

Aynı model iki farklı araç arasında marka farkı ve buna bağlı olarak tercih edilebilirlik nedeniyle rayiç fiyatları farklılık gösterebilir. Aynı şekilde, aynı marka ve modeldeki iki araçtan biri hususi, diğeri ticari olarak kullanıldığında, hasar durumları aynı olsa bile kullanım amacından dolayı kaza sonrası rayiç fiyatları farklı olacaktır.

**Hesaplama Süreci:**

1. **Kaza Tarihindeki Rayiç Değerin Tespiti:** Aracın tipi, modeli, rengi, kullanım amacı ve piyasada tercih edilebilirliği gibi etkenler dikkate alınarak aracın kaza tarihindeki rayiç değeri belirlenir.
2. **Hasar Sonrasındaki Rayiç Değerin Tespiti:** Aynı aracın kaza sonrası piyasa rayiç değeri belirlenir.

Bu ölçütler ve süreçler dikkate alınarak, aracın değer kaybı tespit edilir ve hak sahibinin uğradığı zarar hesaplanır.

Araç Değer Kaybı Şartları

### Araç Değer Kaybı ve Tazminat Şartları

**Değer Kaybı Nedir?**

Aracın haksız fiil (kaza) öncesi değeri ile haksız fiil sonrası değeri arasındaki fark, değer kaybı bedelini oluşturur. Eğer kaza sonrası aracın kusuru bulunmuyorsa, değer kaybı bedeli karşı tarafın kusuru oranında hesaplanarak karşı taraf aracın sigortasından talep edilebilir.

**Tazminat Şartları:**

1. **Zamanaşımı Süresi:**
– Araç değer kaybı tazminat davası, kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açılmalıdır.
– Her durumda, kaza tarihinden itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır.
– Bu süreler içinde dava açılmadığı takdirde zamanaşımı söz konusu olacak ve tazminat talebi mümkün olmayacaktır.

2. **Araç Durumu:**
– Araç, hurda veya çekme belgeli olmamalıdır.

3. **Sigorta Şartı:**
– Kazada kusurlu olan aracın sigortasının bulunması gerekmektedir.

**Başvuru Süreci:**

Kazada kusurlu olan aracın sigortasına başvuru yapılabilmesi için, kazanın ardından gerekli belgelerle birlikte sigorta şirketine başvurulmalıdır. Bu belgeler arasında kaza tespit tutanağı, hasar fotoğrafları, sigorta poliçesi, eksper raporu (varsa), kimlik fotokopisi gibi belgeler bulunur.

**Özetle:**

– Araç değer kaybı, kaza öncesi ve sonrası piyasa değeri arasındaki farktır.
– Tazminat talebi, kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl ve her durumda 10 yıl içinde yapılmalıdır.
– Aracın hurda veya çekme belgeli olmaması gerekmektedir.
– Kazada kusurlu aracın sigortasının bulunması şarttır.

Bu kurallar doğrultusunda, araç değer kaybı talebi yapılabilir ve sigorta şirketinden tazminat alınabilir.