Trafik Kazası Tazminatı: Haklarınızı Bilin ve Koruyun

Trafik Kazası Tazminatı: Haklarınızı Bilin ve Koruyun

Trafik kazası tazminatı, bir kazaya karışan ve mağdur olan kişilerin maddi ve manevi zararlarını karşılamak amacıyla talep edebileceği bir tazminat türüdür. Trafik kazalarında meydana gelen zararların tespiti ve tazminat hesaplaması, belirli kriterler ve hesaplama yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Trafik Kazası Tazminatını Etkileyen Faktörler

  • Kusur Oranı: Trafik kazasında tarafların kusur oranı, tazminat miktarını doğrudan etkiler. Kusur oranı belirlenirken kazanın oluş şekli, tanık beyanları ve trafik raporları dikkate alınır.
  • Maluliyet Oranı: Yaralanma durumunda, mağdurun maluliyet oranı tazminat hesaplamasında önemli bir rol oynar. Maluliyet oranı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından belirlenir.
  • Bakiye Ömür: Hem yaralanma hem de ölüm durumlarında, mağdurun veya destekten yoksun kalanların bakiye ömrü dikkate alınır.
  • Kazanç Durumu: Mağdurun gerçek kazancı, tazminat miktarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Düzenli olarak aldığı ücretler, yemek ve yol yardımı gibi ödemeler de hesaplamaya dahil edilir.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama Yöntemleri

Trafik kazası tazminatı hesaplamasında TRH 2010 Yaşam Tablosu ve PMF 1931 Yaşam Tablosu kullanılmaktadır. TRH 2010 Yaşam Tablosu, Türkiye’nin ortalama bakiye ömür değerlerine daha yakın olduğundan, Yargıtay tarafından da hesaplama yöntemi olarak kabul edilmektedir.

İş Göremezlik Tazminatı: Yaralanma halinde, mağdurun kusuru, aldığı ücret, bakiye ömür ve maluliyet oranı değerlendirilerek hesaplanır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölüm halinde, müteveffanın hayatta iken aldığı ücret, bakiye ömür, kusur oranı ve destekten yoksun kalanların destek payları çarpılarak hesaplanır.

Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik kazası tazminat davası açarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle, kazanın meydana gelmesinde kusurlu olan tarafın belirlenmesi gerekmektedir. Ardından, tazminat miktarının doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için gerekli tüm belgelerin ve raporların toplanması önemlidir. Tazminat davası açılmadan önce zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulması gerekmektedir. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanamazsa, dava açma hakkı doğar.

Sonuç

Trafik kazası tazminatı, mağdurların zararlarının telafi edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kendi başınıza hareket etmek yerine, uzman bir hukuk ekibinden destek alarak süreci yönetmek, hak ettiğiniz tazminata ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Bizler, Türkiye genelinde trafik kazası tazminat davalarına bakan bir kuruluş olarak, haklarınızı en iyi şekilde korumak için yanınızdayız.


TAZMİNAT HESAPLA